Privacy Statement (EU)

>
Privacy Statement (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 juni 2021 en is van toepassing op burgers en legale permanente inwoners van de Europese Unie.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://coronatestcenter.nl. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Heeft u vragen, of wilt u precies weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Opstellen en analyseren van statistieken voor websiteverbetering.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • IP adres
 • Plaats

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Toestemming verkregen Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.2 Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • IP adres
 • Plaats

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

 1. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Daarnaast informeren wij u waar mogelijk actief.

 1. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

 1. Klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens
 • Corona Test Center
 • Gyroscoopweg 23, 1042AC, Amsterdam
 • Nederland
 • Website: https://coronatestcenter.nl
 • E-mail: info@coronatestcenter.nl
 • Telefoonnummer: 0850606256

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.